Organisatie

De organisatie bestaat uit twee stichtingen: stichting SOOS en stichting SOOS BSO. SOOS richt zich op het overblijven tussen de middag van de kinderen op basisscholen. En de medewerkers van SOOS BSO vangen basisschoolkinderen voor- en na school op. Tevens bieden we binnen deze stichting Kinderopvang aan voor de leeftijd 0-4 jaar.
 
Lijkt het je leuk om bij ons te werken? Kijk hier voor een overzicht van onze vacatures:

Visie Stichting SOOS

Stichting SOOS is een maatschappelijk betrokken organisatie, die als gelijkwaardige partner met anderen samenwerkt om in Nijmegen en omgeving betaalbare kinderopvang in de breedste zin te bewerkstelligen met een optimale afstemming tussen school en opvang. Stichting SOOS profileert zich daarbij als kleinschalige, krachtige en stabiele speler, die op professionele wijze meegroeit met nieuwe ontwikkelingen.
 

Visie Stichting SOOS BSO

Het creëren van een optimale sfeer voor de kinderen met vertrouwde gezichten en een eenduidige pedagogische aanpak die we ook met de scholen afstemmen. Dit alles in een uitdagende en gezellige omgeving. SOOS BSO ziet school en opvang als gelijkwaardige pijlers in de dagelijkse praktijk. De school als spin in het educatieve deel, de BSO als professionele expert op het gebied van spelend leren en lerend spelen. De ouders zien wij als partner in de opvoeding. SOOS ziet de BSO als de eigen vrije tijd van ieder kind, met ruimte voor spelen en ontspanning.
 

Achtergrond Stichting SOOS en SOOS BSO

Stichting SOOS (Samen Overblijven Op School) is in 2004 opgericht door een aantal ouders, om ouders invloed te laten houden op de organisatie, kwaliteit en prijs van het overblijven. Tot 1 augustus 2006 lag de verantwoordelijkheid voor het organiseren van het overblijven tijdens de lunchpauze, bij de ouders. De school hoefde alleen de ruimte te bieden.

Vanaf 1 augustus 2006 lag deze verantwoordelijkheid niet meer bij de ouders, maar bij het schoolbestuur. Dit is geregeld in de Wet op het Primair Onderwijs. De Inspectie voor het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het overblijven. Inmiddels verzorgt Stichting SOOS op 15 scholen in Nijmegen de tussenschoolse opvang. Dagelijks zorgen wij ervoor dat in totaal 3.800 kinderen hun lunch rustig kunnen opeten en daarna kunnen spelen. 

Door de toenemende vraag naar kinderopvang heeft Stichting SOOS de volgende stap gezet. We bieden sinds augustus 2010 kinderopvang aan circa 150 basisschoolkinderen, zowel voor als na school (VSO en BSO) en dagopvang voor 0-4 jarigen op ons een Kinderdagverblijf (KDV). Op 1 maart 2010 hebben we voor deze activiteiten een aparte stichting opgericht: Stichting SOOS BSO.