Kwaliteit

Kwaliteit staat bij SOOS hoog in het vaandel. Om die kwaliteit te kunnen garanderen, voeren wij verschillende activiteiten uit: scholing, de Verklaring Omtrent het Gedrag en overleg met scholen en ouders.

Scholing

Goed opgeleide coördinatoren en TSO-krachten zijn essentieel voor een goed uitgevoerde tussenschoolse opvang. Het scholen van coördinatoren en TSO-krachten moet dit waarborgen.
De scholing voor de TSO-krachten bestaat uit:
  • basistraining (2 dagdelen)
  • basistraining-extra (2 dagdelen)
  • BHV (bedrijfshulpverlening) cursus (2 cursusdagen)
  • EHBO voor TSO-krachten (2 dagdelen)
Het scholingsaanbod voor coördinatoren omvat:
  • coördinatorentraining (2 dagdelen)
  • BHV (bedrijfshulpverlening) cursus 4 dagdelen
  • intervisie.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

SOOS vraagt voor alle coördinatoren en TSO-krachten een VOG-verklaring aan. Deze ‘verklaring omtrent het gedrag' is nodig voor iedereen die voor stichting SOOS in de tussenschoolse opvang actief is. Indien deze verklaring niet wordt verstrekt of indien iemand daar niet aan mee wil werken, zal de stichting deze persoon niet meer inzetten bij haar activiteiten.

Overleg met scholen en ouders

Om na te kunnen gaan hoe de tussenschoolse opvang verloopt, zal een medewerker van het SOOS-bedrijfsbureau ieder jaar de scholen bezoeken. Daarnaast kunnen ouder/verzorgers en schoolbesturen via een Raad van Advies hun invloed uitoefenen op het functioneren en het beleid van SOOS.

Kwaliteitstoets

Stichting SOOS neemt op iedere aangesloten school vierjaarlijks een kwaliteitstoets af. Hierbij bevragen wij alle partijen die bij de tussenschoolse opvang betrokken zijn, onder andere kinderen, ouders, leerkrachten en MR-ouders. De resultaten van deze toets vormen de basis voor een ontwikkelplan om de tussenschoolse opvang waar mogelijk te verbeteren.