Over KDV

Kinderdagverblijf SOOSje vindt u op locatie de Klokkenberg.
Hieronder hebben wij alle benodigde informatie over ons kinderdagverblijf voor u verzameld.

1
Informatieboekje KDV SOOSje locatie Klokkenberg

Via de link komt u bij het informatieboekje van KDV SOOSje locatie Klokkenberg

 

2
Landelijk Registratienummer

Het Landelijk Registratienummer LRK van het KDV locatie Klokkenberg is: 185139346

 

3
Tarieven 2018

Per 1 januari 2018 hanteren wij de volgende tarieven voor KDV:

  • locatie de Klokkenberg:
    - vaste opvang  € 7,57 per uur
    - prijs Extra-urenkaart (voor 10 uren) € 79,65

 

4
Inspectierapporten en klachtenjaarverslag

De GGD komt jaarlijks een inspectie uitvoeren. Het bijbehorende inspectierapport is openbaar. Via onderstaande links kunt u de meest recente rapporten downloaden:

inspectierapport KDV SOOSje locatie de Klokkenberg

Het meest recente klachtenjaarverslag kunt u hier downloaden.

 

5
Vertrouwenspersoon

Op KDV SOOSje locatie Klokkenberg is er een vertrouwenspersoon aangesteld voor ouders:

  • Nathalie van Raaij,
    tel. 06-338 76266

 

6
Klachtenregeling

Wij vertrouwen erop en streven er naar dat onze dienstverlening aansluit bij de vraag en behoeften(verwachtingen) van ouders en kinderen. Toch kan het voorkomen dat u op een bepaald moment minder tevreden bent. Dit horen wij uiteraard graag! Opmerkingen, suggesties en klachten die te maken hebben met de verzorging en begeleiding van uw kind kunnen in eerste aanleg kenbaar gemaakt worden aan onze pedagogisch medewerkers en/of de coördinator Kinderopvang van de Klokkenberg Nathalie van Raaij. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn behandeld, dan kunt u de directie van Stichting SOOS BSO aanspreken.
Wij willen u graag laten weten dat klachten bij KDV SOOSje serieus en persoonlijk worden aangepakt. Wij zijn pas tevreden als u dat bent!

U bent ontevreden, wat nu?

Neem contact op met degene die met de klacht te maken heeft en bespreek de klacht. Vaak biedt een open en eerlijk gesprek al de oplossing.
Als de eerste stap niet tot een oplossing leidt, neem dan contact op met de coördinator Kinderopvang. De directie van Stichting SOOS BSO kan in een laatste fase worden betrokken bij een klacht.
Vul samen of zelf het klachtenformulier in en lever deze in bij de pedagogisch medewerkers of coördinator Kinderopvang.
U kunt het ingevulde formulier ook sturen naar het bedrijfsbureau van stichting SOOS BSO, t.a.v. Franca van Kessel, Groenestraat 294, 6531 JC in Nijmegen.
Het klachtenformulier ligt op alle locaties en kunt u hier downloaden.

Indien de klacht niet meteen kan worden afgehandeld bespreekt stichting SOOS BSO altijd samen met u het verloop van de procedure. Binnen 3 weken ontvangt u een reactie.

Tenslotte vraagt stichting SOOS BSO altijd of u tevreden bent over de afhandeling en nazorg van de klacht.

En verder…

Meer informatie en advies over klachten en geschillen kunt u vinden op website van het Klachtenloket Kinderopvang: www.klachtenloket-kinderopvang.nl 

Bent u het niet eens met de beslissing of gaat uw voorkeur uit naar een onafhankelijke behandeling van de klacht, richt u dan tot de onafhankelijke geschillencommissie waarbij stichting SOOS BSO is aangesloten: de Geschillencommissie Kinderopvang www.degeschillencommissie.nl .
De geschillencommissie geeft een advies omtrent de klacht. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor beide partijen.

Ook oudercommissies kunnen via de Geschillencommissie een klacht indienen.

 

7
Medicijnverstrekking

Als een kind medicijnen gebruikt, dient er van tevoren een formulier te worden ingevuld waarin de ouder toestemming geeft het medicijn toe te dienen. De ouders blijven in alle gevallen verantwoordelijk. Ook voor zelfzorg medicijnen dient een formulier ondertekend te worden.

 

8
Vakantieopvang

Kinderen met een 52 weken contract hebben gedurende het hele jaar recht op opvang op de contractdagen.
Kinderen met een 48 weken contract hebben in de zomervakantie drie weken en in de kerstvakantie één week geen recht op opvang.

In 2018 zijn dat de weken 29, 30 en 31 (van 16 juli t/m 3 augustus 2018) en de week tussen Kerst en Nieuwjaar, dus van 25 december 2018 t/m 1 januari 2019.

Heeft u buiten uw contractweken opvang nodig, dan kunt u met een Extra-urenkaart opvang voor deze weken aanvragen.

 

9
Kinderopvangtoeslag

Vraag het aan binnen drie maanden na start opvang.

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.
Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl

 

10
Buiten slapen

KDV SOOSje locatie Klokkenberg biedt de mogelijkheid om de kinderen buiten te laten slapen. De kinderen liggen in stapelbedjes die zijn neergezet in een afgeschermde veilige buitenruimte. Wij bieden buiten slapen aan omdat is aangetoond dat het gezond is. Kinderen die buiten slapen maken door het zonlicht meer vitamine D aan. Ook zijn ze minder vaak verkouden. Veel kinderen slapen buiten rustiger en langer en zijn dus beter uitgerust.
Natuurlijk hebben we ook voldoende slaapplaatsen binnen en kunnen kinderen desgewenst ook altijd binnen slapen.

 

11
Namen en telefoonnummers

KDV SOOSje locatie de Klokkenberg:

  • Coördinator Nathalie van Raaij: 06 338 76266
  • KDV SOOSje: 06 232 71502