KDV Tarieven

Per 1 juli 2017 hanteren wij de volgende tarieven voor KDV:

  • locatie de Klokkenberg:
    - vaste opvang  € 7,36 per uur
    - prijs Extra-urenkaart (voor 10 uren) € 77,63