Veelgestelde vragen KDV

 

1
Hoe zit het met de voeding op het KDV?

KDV SOOSje vindt het belangrijk dat de kinderen gezonde voeding krijgen. Het KDV zorgt voor een verantwoorde broodmaaltijd, vers fruit en gezonde tussendoortjes.

De ouders zorgen zelf dat er voldoende flesvoeding voor hun baby op het kinderdagverblijf aanwezig is.

 

2
Uw kind is ziek, wat nu?

Als uw kind ziek wordt onder KDV-tijd dan nemen de pedagogisch medewerkers contact met u op. In geval u niet bereikbaar bent is het belangrijk dat wij over één of twee telefoonnummers beschikken van personen die in uw plaats gebeld kunnen worden. In overleg met u wordt besloten of uw kind moet worden opgehaald.

Indien uw kind direct medische hulp nodig heeft, zal de eerste zorg uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact met u of de plaatsvervangende contactpersonen opgenomen.

Wanneer uw kind ziek is en niet komt, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. De pedagogisch medewerker van het KDV wil dan graag weten wat er aan de hand is. Indien van toepassing zullen andere ouders worden geïnformeerd bij eventueel besmettingsgevaar. Wij hanteren hierin de richtlijnen opgesteld door de GGD.

 

3
Wat doet SOOS BSO op het gebied van veiligheid en gezondheid?

Stichting SOOS BSO neemt jaarlijks een risico-inventarisatie (veiligheid en gezondheid) af op de locatie. Deze jaarlijkse inventarisatie geeft inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico's en welke maatregelen moeten worden genomen.

Het KDV heeft een calamiteitenplan. Er is dagelijks minimaal één medewerker aanwezig die bevoegd is tot bedrijfshulpverlener.

 

4
Hoe is de inspraak geregeld?

De inspraak van ouders is in de Wet Kinderopvang geregeld via de Oudercommissie. De medezeggenschap voor ouders is van toegevoegde waarde voor onze organisatie. 

De formele rechten en procedures betreffende Oudercommissies staan vermeld in de Wet Kinderopvang en zijn nader beschreven in het Reglement Oudercommissie van BSO SOOS, gebaseerd op het stappenplan van BOinK.  De coördinator Kinderopvang woont de vergaderingen van de Oudercommissie bij. Informatie over de Oudercommissie is te verkrijgen bij de coördinator Kinderopvang, en/of via de leden van de Oudercommissie.

 

5
Hoe is de groep van SOOSje samengesteld?

KDV SOOSje bestaat uit twee horizontale groepen. Dit houdt in dat in principe de kinderen van 0 tot 2 jaar en van 2 tot 4 jaar bij elkaar in een groep zitten.
KDV groep de Rupsen biedt ruimte aan maximaal 13 kinderen van 0 tot 2 jaar per dag en KDV groep de Vlinders aan maximaal 8 kinderen van 2 tot 4 jaar per dag.

 

6
Wat is het LRK-nummer van het KDV?

Het LRK(Landelijk Register Kinderopvang)-nummer van KDV SOOSje locatie Klokkenberg is:

185139346

 

7
Welke weken vallen buiten het 48 weken contract?

Kinderen met een 48 weken contract hebben in de zomervakantie drie weken en in de kerstvakantie één week geen recht op opvang.

In 2019 zijn dat de weken 29, 30 en 31 (van 15 juli t/m 2 augustus 2019) en de week tussen Kerst en Nieuwjaar, dus van 25 december 2019 t/m 1 januari 2020.

Heeft u buiten uw contractweken opvang nodig, dan kunt u met een Extra-urenkaart opvang voor deze weken aanvragen.

 

8
Waar kan ik de jaaropgave voor de aangifte inkomstenbelasting vinden?

U vindt de jaaropgave op uw account van onze website. Als u links klikt op 'KDV' en vervolgens op 'Opgave Belastingdienst' dan kunt u de jaaropgave van het gewenste kalenderjaar downloaden.

 

9
Voor welke kinderen biedt SOOS KDV aan?

Bij KDV SOOSje locatie de Klokkenberg zijn alle kinderen tussen 0 en 4 jaar welkom. Broertjes en zusjes van leerlingen van Basisschool de Klokkenberg hebben bij plaatsing voorrang op andere kinderen.

 

10
Wat is de opzegtermijn voor het KDV?

Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn gaat in op de dag dat u de opzegging via de website of door middel van een e-mail aan info@stichtingsoos.nl meldt.

 

11
Wat is het IBAN-nummer van Stichting SOOS?

Het IBAN-nummer van Stichting SOOS is: NL71ABNA0444566384.

 

12
Wat gebeurt er wanneer een ouder zijn/haar kind structureel te laat komt ophalen?
  • De eerste keer wordt het te laat komen genoteerd in het logboek van de BSO/KDV
  • Bij een tweede keer spreekt de pedagogisch medewerker de ouder aan  en zegt dat bij een volgende keer kosten in rekening worden gebracht: bij een kwartier te laat wordt een half uur in rekening gebracht en bij een half uur een uur.
  • Bij een derde en volgende keer wordt  een Extra-uren kaart aangemaakt waarop de verschuldigde tijd in rekening wordt gebracht.

 

 

13
Kan vaste KDV-opvang geruild worden?

Vaste opvang kan binnen een termijn van twee weken voor of na de oorspronkelijke dag geruild worden.  Als de ruiling 14 dagen voor de gewenste dag bij ons is aangevraagd, dan is de ruiling mogelijk, mits er op de gewenste dag plaats is. Als de ruiling binnen 14 dagen wordt aangevraagd, dan maken wij een voorbehoud vanwege de Beroepskracht Kind Ratio.