SOOS Breed

Stichting SOOS heeft een vijftal werkgroepen. Meer informatie over deze werkgroepen kan hieronder gevonden worden.

1
Communicatie & PR

Dit gedeelte wordt binnenkort gevuld.

 

4
Kinderopvang

Dit gedeelte wordt binnenkort gevuld.

 

5
Brede schoolontwikkeling

Dit gedeelte wordt binnenkort gevuld.

 

6
Pedagogisch beleidsplan

Tijdens de coördinatorenvergadering van Stichting SOOS op 22 februari 2013 is het pedagogisch beleidsplan TSO vastgesteld.