Uitgangspunt voor SOOS is dat er een optimale afstemming plaatsvindt tussen de school en de tussenschoolse opvang. Dit moet leiden tot een veilige en prettige situatie voor uw kind. Dit betekent dat we per school afspraken maken hoe we de opvang organiseren. Hoe ziet de indeling van de opvang eruit? Welke regels worden gevolgd? Welke activiteiten organiseren we en wat doen we met bijvoorbeeld verjaardagen of bijzondere feesten zoals Sinterklaas, Suikerfeest of Kerstmis? Dit alles is samen te vatten onder de noemer ‘pedagogisch beleid'. Afgesproken is dat we zoveel mogelijk aansluiten bij het pedagogisch beleid van de betreffende school. U kunt hierover altijd informeren bij de coördinator TSO van de school van uw kind. Ook als u andere vragen of zorgen heeft of wanneer er bijvoorbeeld onduidelijkheden zijn over de afspraken tijdens de TSO kunt u altijd contact opnemen met de coördinator TSO. Zowel het telefoonnummer als het e-mailadres kunt u vinden op de pagina contact.