Oudertevredenheidsonderzoek

In het voorjaar is een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit leverde de volgende resultaten op: