Oudertevredenheidsonderzoek

In het voorjaar 2019 is op alle locaties een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit onderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd.