Tarieven

Stichting SOOS hanteert in het schooljaar 2019-2020 de volgende prijzen voor vast en incidenteel overblijven:
  • Bij inschrijving voor vast overblijven hanteren we een tarief van € 1,80 per opvangdag.
  • Bij incidenteel overblijven is de prijs € 2,50 per opvangdag. Een strippenkaart voor 10x kost dus
    € 25,00.
Deze prijzen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van de tussenschoolse opvang zoals personeel, vrijwilligers (TSO-krachten), spelmaterialen en de financiële administratie.
Bij het vaststellen van het totaal te betalen bedrag houden we rekening met de binnen Nijmegen vastgestelde schoolvakanties en vaste vrije (vrij)dagen voor de onder- en middenbouw. Deze dagen brengen we niet in rekening indien een contract is gesloten voor vast overblijven op die dag. Met de op school vastgestelde studiedagen, schoolreisjes etcetera houdt stichting SOOS rekening, voor zover de data vóór het einde van het 'oude' schooljaar bekend zijn. Dan wordt de website opengesteld voor inschrijven voor het nieuwe schooljaar en kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht in de doorberekende overblijfdagen.
Voor het overblijven neemt uw kind zelf een lunchpakketje mee.