Veelgestelde vragen TSO

 

1
Gescheiden ouders

Voor het vast overblijven is het mogelijk om een kind te laten overblijven op on- en -even weken.

Hierdoor kan bijvoorbeeld ouder/verzorger 1 voor de even weken overblijf aanvragen.

En ouder/ verzorger 2, overblijf aanvragen voor de oneven weken.

Hiervoor moeten beide ouders/verzorgers zich afzonderlijk registreren.

 

2
Problemen met de website (Technisch)

Mocht u technische problemen ondervinden met het gebruik van de website van Stichting SOOS? Dan kunt u contact opnemen met:

Wiwi Websolutions
Professor Molkenboerstraat 14
6524 RP Nijmegen

Telefoon: 024 - 388 88 69
E-mail: soos@wiwi.nl

 

3
Overblijf wijzigen

Het (vaste) overblijf is te wijzigen na een periode van 2 maanden. Het overblijf uitbereiden is altijd mogelijk.

 

4
Mijn gegegevens aanpassen

Wanneer u inlogt met uw e-mailadres en uw wachtwoord, kunt u links in het menu bij  'Mijn Gegevens' uw gegevens wijzigen.

 

5
Kosten

Stichting SOOS hanteert de volgende prijzen:

  • Bij inschrijving voor vast overblijven hanteren we een tarief van € 1,80 per opvangdag.
  • Bij incidenteel overblijven is de prijs € 2,50 per opvangdag. Een strippenkaart voor 10x kost dus

€ 25,00. Deze prijzen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van de tussenschoolse opvang zoals personeel, vrijwilligers (TSO-krachten), spelmaterialen en de financiële administratie.

Bij het vaststellen van het totaal te betalen bedrag houden we rekening met de binnen Nijmegen vastgestelde schoolvakanties en vaste vrije (vrij)dagen voor de onder- en middenbouw. Deze dagen brengen we niet in rekening indien een contract is gesloten voor vast overblijven op die dag. Met de op school vastgestelde studiedagen, schoolreisjes etcetera kan stichting SOOS helaas geen rekening houden, omdat zowel het aantal als de data per school te veel verschillen.
Voor het overblijven neemt uw kind zelf een lunchpakketje mee.

 

6
Aanmelden voor vaste tussenschoolse opvang

Wilt u voor een schooljaar of een deel daarvan gebruik maken van de tussenschoolse opvang? Dan kunt u zich eenvoudig registreren op de website van stichting SOOS: www.stichtingsoos.nl. Als u dat heeft gedaan, kunt u vervolgens uw kind(eren) aanmelden voor vast overblijven.

Wanneer u niet via de website kunt inschrijven, meldt u zich bij de overblijfcoördinator van uw school. Van de coördinator ontvangt u een inschrijfformulier voor vast overblijven. Op het inschrijfformulier geeft u aan op welke schooldagen uw kind overblijft, uw eigen bereikbaarheid en eventuele bijzonderheden ten aanzien van uw kind. Bijvoorbeeld welke allergieën het heeft.

Als uw kind(eren) het gehele schooljaar vast overblijft, verzoeken wij u uw kind(eren) aan te melden vóór de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. Meldt u uw kind aan in de loop van het schooljaar, dan verzoeken wij u dit te doen één week voor de eerste overblijfdag van uw kind.
Wilt u nadere bijzonderheden rond uw inschrijving doorgeven of heeft u vragen over de website of het formulier, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van uw school. U kunt ook contact opnemen met het bedrijfsbureau van stichting SOOS op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur en van 14.00-16.00 uur, tel. 024 - 350 38 74.
De financiële afhandeling van de vaste tussenschoolse opvang lichten we toe in hoofdstuk 8 van dit informatieboekje.
U moet uw kind ieder jaar opnieuw aanmelden. Stichting SOOS heeft voor ieder schooljaar weer uw toestemming nodig om de kosten te kunnen incasseren.

 

7
Aanmelden voor incidentele tussenschoolse opvang

Het is altijd mogelijk om incidenteel gebruik te maken van de tussenschoolse opvang. Ook hiervoor kunt u terecht op de website: www.stichtingsoos.nl. U dient zich eerst via de website te registreren. Dan kunt u een strippenkaart aanvragen. Via een e-mail krijgt u de nota toegestuurd. Indien u geen gebruik kunt maken van het aanvragen van een strippenkaart via de website, kunt bij de coördinator een aanvraagformulier daarvoor krijgen.
Met een strippenkaart kan uw kind(eren) 10 keer overblijven. Deze kaart blijft geldig zolang uw kind(eren) op school zit. De strippenkaarten worden in onze administratie bewaard. Als u uw kind(eren) incidenteel wilt laten overblijven, geeft u dit door aan de coördinator TSO van de school van uw kind. Hoe u dat kunt doen, is per school verschillend. U kunt hierover het beste contact opnemen met de coördinator TSO. Zijn/haar contactgegevens kunt u vinden bij ' TSO', ' Over TSO', ' Namen en telefoonnummers'. Nadat uw kind incidenteel is overgebleven, vinken we een stripje af op uw strippenkaart. Als de laatste strip is afgevinkt, maken wij automatisch een nieuwe kaart aan en ontvangt u van ons een nota. Wenst u geen gebruik meer te maken van de strippenkaart of gaat uw kind van school en zijn er nog stripjes over, dan krijgt u het resterende bedrag terug als dat hoger is dan € 5,-.
De strippenkaart staat op uw naam en kan door alle kinderen uit uw gezin worden gebruikt. De financiële afhandeling van de incidentele tussenschoolse opvang lichten we toe in hoofdstuk 8 van dit informatieboekje.

 

8
Een keer afmelden voor tussenschoolse opvang?

Indien uw kind op een dag geen gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, verzoeken wij u dit door te geven. Ook als uw kind een keer bij een vriendje wil gaan eten, dient u dit te melden. Als dit niet gebeurt, dan blijft uw kind ‘gewoon' op school over. Hoe en bij wie u moet afmelden, kan per school verschillen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de coördinator van het overblijven van uw school, zie de namen en telefoonnummers achterin dit boekje.

 

9
Ik heb mijn twee (of drie) kinderen aangemeld, maar ik ontvang maar voor één kind een nota.

Het kan zijn dat voor uw kinderen de namen en groepen heeft ingevuld, maar bij
' vast overblijven' niet voor elk kind apart de volledige procedure heeft doorlopen. Ook de betaalgegevens invullen en het toestemming verlenen voor automatische incasso is voor ieder kind noodzakelijk omdat wij formeel voor iedere incasso uw toestemming nodig hebben.

 

10
Als ik alleen maar gebruik maak van een strippenkaart, moet ik dan ook jaarlijks mijn kinderen opnieuw inschrijven?

Als u uw kinderen niet vast laat overblijven maar alleen middels een strippenkaart hoeft u niet uw kinderen jaarlijks opnieuw in te schrijven. De strippenkaart loopt automatisch door van het ene naar het andere schooljaar.

 

11
Waar kan ik terecht wanneer ik vragen of zorgen heb over de TSO op de school van mijn kind?

Wanneer u vragen of zorgen heeft of als er onduidelijkheden zijn over bijvoorbeeld de afspraken tijdens het overblijven kunt altijd bellen of mailen met de coördinator TSO van de school van uw kind. Het telefoonnummer en het e-mailadres kunt u vinden op de pagina 'Informatie' onder 'Namen en telefoonnummers'.

 

12
Wat is het IBAN-nummer van Stichting SOOS?

Het IBAN-nummer van Stichting SOOS is: NL77ABNA0425348636.

 

13
Waar kan ik me aanmelden als TSO-kracht bij Stichting SOOS?

Op de Home-pagina zijn vijf slides te zien. Nummer drie is de slide: 'Gezocht Tussenschoolse opvangkracht'. Daarop staat de link: 'Nu bekijken'. Als u daarop klikt komt u op de pagina waarop u uw gegevens kunt invullen en doorsturen. U hoort dan zo snel mogelijk van ons.

Alvast dank voor het aanmelden!