Vakantiedagen en studiedagen verrekend

Bij het vaststellen van het totaal te betalen bedrag houden we rekening met de binnen Nijmegen vastgestelde schoolvakanties en vaste vrije (vrij)dagen voor de onder- en middenbouw. En de bij ons bekende studiedagen van de school. Deze dagen brengen we niet in rekening. Wat bij ons niet bekend is vanuit school, houden wij geen rekening mee. We proberen zo actueel mogelijk te zijn, bij aanvang van het schooljaar. Tijdens het schooljaar wordt er niet meer gewijzigd.