Over VSO & BSO

Stichting SOOS organiseert VSO en BSO op drie locaties in Nijmegen en Lent.
Hieronder hebben wij alle benodigde informatie voor u verzameld.

1

 

2
Informatieboekje BSO SOOS locatie Op Stelten

Via de link komt u bij het informatieboekje van BSO SOOS locatie Op Stelten

 

3

 

4
Landelijk Registratienummer

Het Landelijk Registratienummer LRK van de BSO locatie Klein Heyendaal is: 398998152

Het Landelijk Registratienummer LRK van de BSO locatie Steltsestraat is: 179249927

Het Landelijk Registratienummer LRK van de BSO locatie Klokkenberg is: 187308159

 

5
Tarieven 2018

Per 1 januari 2018 hanteren wij de volgende tarieven voor VSO & BSO:

 • locatie Klein Heyendaal:
  - vaste opvang  € 6,89 per uur
  - prijs Extra-urenkaart (voor 10 uren) € 73,90
 • locatie Op Stelten:
  - vaste opvang € 7,26 per uur
  - prijs Extra-urenkaart (voor 10 uren) € 78,20
  deze tarieven zijn inclusief het vervoer van en naar de BSO
 • locatie de Klokkenberg
  - vaste opvang  € 6,89 per uur
  - prijs Extra-urenkaart (voor 10 uren) € 73,85

 

6
Inspectierapporten en klachtenjaarverslag

De GGD komt jaarlijks een inspectie uitvoeren. Het bijbehorende inspectierapport is openbaar. Via onderstaande links kunt u het meest recente rapport downloaden:
inspectierapport locatie Klein Heyendaal
inspectierapport locatie Op Stelten
inspectierapport locatie de Klokkenberg

Het meest recente klachtenjaarverslag kunt u hier downloaden.

 

7
Vertrouwenspersoon

Op de BSO's is er een vertrouwenspersoon aangesteld voor ouders:

 • Voor locatie Klein Heyendaal is de vertrouwenspersoon Carla van Swelm,
  tel. 06-128 37989
 • Voor locatie Op Stelten is de vertrouwenspersoon Nathalie van Raaij,
  tel. 06-338 76266 
 • Voor locatie de Klokkenberg is de vertrouwenspersoon Nathalie van Raaij,
  tel. 06-338 76266 

 

8
Klachtenregeling

Wij vertrouwen erop en streven er naar dat onze dienstverlening aansluit bij de vraag en behoeften(verwachtingen) van ouders en kinderen. Toch kan het voorkomen dat u op een bepaald moment minder tevreden bent. Dit horen wij uiteraard graag! Opmerkingen, suggesties en klachten die te maken hebben met de verzorging en begeleiding van uw kind kunnen in eerste aanleg kenbaar gemaakt worden aan onze pedagogisch medewerkers en/of de coördinator van de BSO. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn behandeld, dan kunt u de directeur van Stichting SOOS aanspreken.
Wij willen u graag laten weten dat klachten bij BSO SOOS serieus en persoonlijk worden aangepakt. Wij zijn pas tevreden als u dat bent!

U bent ontevreden, wat nu?

Neem contact op met degene die met de klacht te maken heeft en bespreek de klacht. Vaak biedt een open en eerlijk gesprek al de oplossing.
Als de eerste stap niet tot een oplossing leidt, neem dan contact op met de BSO coördinator. De directeur van Stichting SOOS kan in een laatste fase worden betrokken bij een klacht.
Vul samen of zelf het klachtenformulier in en lever deze in bij de pedagogisch medewerkers of BSO coördinator.
U kunt het ingevulde formulier ook sturen naar het kantoor van SOOS, t.a.v. Franca van Kessel, Groenestraat 294, 6531 JC in Nijmegen.
Het klachtenformulier ligt op alle locaties en kunt u hier downloaden.

Indien de klacht niet meteen kan worden afgehandeld bespreekt SOOS altijd samen met u het verloop van de procedure. Binnen 3 weken ontvangt u een reactie.

Tenslotte vraagt SOOS BSO altijd of u tevreden bent over de afhandeling en nazorg van de klacht.

En verder…

Meer informatie en advies over klachten en geschillen kunt u vinden op website van het Klachtenloket Kinderopvang: www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Bent u het niet eens met de beslissing of gaat uw voorkeur uit naar een onafhankelijke behandeling van de klacht, richt u dan tot de onafhankelijke geschillencommissie waarbij stichting SOOS BSO is aangesloten: de Geschillencommissie Kinderopvang www.degeschillencommissie.nl .
De geschillencommissie geeft een advies omtrent de klacht. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor beide partijen.

Ook oudercommissies kunnen via de Geschillencommissie een klacht indienen.

 

9
Medicijnverstrekking

Als een kind medicijnen gebruikt, dient er van tevoren een formulier te worden ingevuld waarin de ouder toestemming geeft het medicijn toe te dienen. De ouders blijven in alle gevallen verantwoordelijk. Ook voor zelfzorg medicijnen dient een formulier ondertekend te worden.

 

10
Vakantieopvang

Kinderen met een 52 weken contract hebben gedurende het hele jaar recht op opvang op de contractdagen.
Kinderen met een 48 weken contract hebben in de zomervakantie drie weken en in de kerstvakantie één week geen recht op opvang.

In 2018 zijn dat de weken 29, 30 en 31 (van 16 juli t/m 3 augustus 2018) en de week tussen Kerst en Nieuwjaar, dus van 25 december 2018 t/m 1 januari 2019.

Heeft u buiten uw contractweken opvang nodig, dan kunt u met een Extra-urenkaart opvang voor deze weken aanvragen.

 

11
Kinderopvangtoeslag

Vraag het aan binnen drie maanden na start opvang.

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.
Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl

 

12
Namen en telefoonnummers

BSO locatie Klein Heyendaal:

 • Coördinator Carla van Swelm: 06 128 37989
 • Groene Stip en Rode Loper: 06 305 52067
 • Oranje Boven en Blauwe Spetter: 06 305 52050

BSO locatie Op Stelten:

 • Op Stelten: 06 230 23857

BSO locatie de Klokkenberg:

 • Coördinator Nathalie van Raaij: 06 338 76266
 • Groene Stip en Blauwe Spetter: 06 418 66807