Veelgestelde vragen VSO & BSO

 

1
Uw kind is ziek, wat nu?

Als uw kind ziek wordt onder BSO-tijd dan nemen de pedagogisch medewerkers contact met u op. In geval u niet bereikbaar bent is het belangrijk dat wij over één of twee telefoonnummers beschikken van personen die in uw plaats gebeld kunnen worden. In overleg met u wordt besloten of uw kind moet worden opgehaald.

Indien uw kind direct medische hulp nodig heeft, zal de eerste zorg uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact met u of de plaatsvervangende contactpersonen opgenomen.

Wanneer uw kind ziek is en niet komt, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. De pedagogisch medewerker van de BSO wil dan graag weten wat er aan de hand is. Indien van toepassing zullen andere ouders worden geïnformeerd bij eventueel besmettingsgevaar. Wij hanteren hierin de richtlijnen opgesteld door de GGD.

 

2
Wat doet SOOS BSO op het gebied van veiligheid en gezondheid?

Stichting SOOS BSO neemt jaarlijks een risico-inventarisatie (veiligheid en gezondheid) af op de locatie. Deze jaarlijkse inventarisatie geeft inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico's en welke maatregelen moeten worden genomen.

De BSO heeft een calamiteitenplan. Er is dagelijks minimaal één medewerker aanwezig die bevoegd is tot bedrijfshulpverlener.

 

3
Hoe is de inspraak geregeld?

De inspraak van ouders is in de Wet Kinderopvang geregeld via de
Oudercommissie.
De medezeggenschap voor ouders is van toegevoegde waarde voor onze organisatie. 

De formele rechten en procedures betreffende Oudercommissies staan vermeld in de Wet Kinderopvang en zijn nader beschreven in het Reglement Oudercommissie van BSO SOOS, gebaseerd op het stappenplan van BOinK.  De BSO coördinator woont de vergaderingen van de Oudercommissie bij. Informatie over de Oudercommissie is te verkrijgen bij de BSO coördinator, en/of via de leden van de Oudercommissie.

 

4
Welke groepen zijn er?
  • In Basisschool Klein Heyendaal heeft BSO SOOS 3 groepen van elk maximaal 20 kinderen, De Groene Stip, De Rode Loper, en De Blauwe Spetter en één groep met maximaal 30 kinderen, Oranje Boven. In De Groene Stip zitten de jongste kinderen, in de Rode Loper zitten de iets oudere kinderen, in Oranje Boven en de Blauwe Spetter komen de oudste kinderen. Bij het indelen van de groepen wordt niet alleen rekening gehouden met leeftijd, maar ook gekeken naar de behoeften van de kinderen en naar welke kinderen met elkaar spelen. De groepsruimtes zijn herkenbaar ingericht met accenten van groen, rood, oranje en blauw en met aan de leeftijd aangepast spelmateriaal en meubilair.
    Kinderen beginnen in hun eigen stamgroep, maar zullen al naargelang hun behoeften in de overige groepen komen om te spelen met vriendjes of vriendinnen, met activiteiten bezig te zijn of gewoon om lekker niets te doen.
  • BSO Op Stelten bestaat uit één verticale groep van maximaal 20 kinderen.

  • In Basisschool de Klokkenberg heeft BSO SOOS 2 groepen van elk maximaal 20 kinderen, De Groene Stip en De Blauwe Spetter. In De Groene Stip zitten de jongste kinderen, in de Blauwe Spetter zitten de iets oudere kinderen. Bij het indelen van de groepen wordt niet alleen rekening gehouden met leeftijd, maar ook gekeken naar de behoeften van de kinderen en naar welke kinderen met elkaar spelen. De groepsruimte is ingericht met aan de leeftijd aangepast spelmateriaal en meubilair.
    Kinderen beginnen in hun eigen stamgroep, maar zullen daarna al naargelang hun behoeften gaan  spelen met vriendjes of vriendinnetjes, met activiteiten bezig zijn of gewoon lekker niets doen.

 

 

5
Wat is het LRK-nummer van de BSO?

Het LRK(Landelijk Register Kinderopvang)-nummer van onze BSO locatie Klein Heyendaal is:

 398998152

Het LRK(Landelijk Register Kinderopvang)-nummer van onze BSO locatie Steltsestraat is:

179249927

Het LRK(Landelijk Register Kinderopvang)-nummer van onze BSO locatie Klokkenberg is:

187308159

 

6
Welke weken vallen buiten het 48 weken contract?

Kinderen met een 48 weken contract hebben in de zomervakantie drie weken en in de kerstvakantie één week geen recht op opvang.

In 2019 zijn dat de weken 29, 30 en 31 (van 15 juli t/m 2 augustus 2019) en de week tussen Kerst en Nieuwjaar, dus van 25 december 2019 t/m 1 januari 2020.

Heeft u buiten uw contractweken opvang nodig, dan kunt u met een Extra-urenkaart opvang voor deze weken aanvragen.

 

7
Waar kan ik de jaaropgave voor de aangifte inkomstenbelasting vinden?

U vindt de jaaropgave op uw account van onze website. Als u links klikt op 'BSO' en vervolgens op 'Opgave Belastingdienst' dan kunt u de jaaropgave van het gewenste kalenderjaar downloaden.

 

8
Voor leerlingen van welke scholen biedt SOOS BSO aan?

Op onze locatie Klein Heyendaal in Nijmegen bieden wij opvang aan de leerlingen van basisschool Klein Heyendaal.

Op onze locatie Op Stelten in Lent zijn de leerlingen van de Geldershof, het Talent en de Verwondering van harte welkom. De kinderen worden op deze scholen opgehaald met onze bakfiets of fietsen met de (pedagogisch) medewerkers mee naar de BSO.

Op onze locatie Klokkenberg in Nijmegen bieden wij over het algemeen opvang aan de leerlingen van basisschool de Klokkenberg. Leerlingen van scholen uit de naaste omgeving zoals bijvoorbeeld de Sterredans zijn ook van harte welkom.

 

9
Wat is de opzegtermijn voor de BSO?

Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn gaat in op de dag dat u de opzegging via de website of door middel van een e-mail aan info@stichtingsoos.nl meldt.

 

10
Wordt mijn kind altijd in zijn/haar eigen groep opgevangen?

Tijdens de voorschoolse opvang, op de woensdag- en vrijdagmiddagen, aan het einde van de middagen en op de vakantie- en studiedagen worden de groepen over het algemeen samengevoegd.

Tijdens vakanties worden afhankelijk van het aantal kinderen per locatie de groepen van de drie locaties samengevoegd. Als uitvalbasis worden zowel BSO Op Stelten, BSO Klokkenberg als BSO Klein Heyendaal gebruikt. 

 

 

 

11
Wat is het IBAN-nummer van SOOS BSO?

Het IBAN-nummer van SOOS BSO is NL71ABNA0444566384.

 

12
Wat gebeurt er wanneer een ouder zijn/haar kind structureel te laat komt ophalen?
  • De eerste keer wordt het te laat komen genoteerd in het logboek van de BSO/KDV
  • Bij een tweede keer spreekt de pedagogisch medewerker de ouder aan  en zegt dat bij een volgende keer kosten in rekening worden gebracht: bij een kwartier te laat wordt een half uur in rekening gebracht en bij een half uur een uur.
  • Bij een derde en volgende keer wordt  een Extra-uren kaart aangemaakt waarop de verschuldigde tijd in rekening wordt gebracht.

 

 

13
Kan vaste BSO-opvang geruild worden?

Vaste opvang kan binnen een termijn van twee weken voor of na de oorspronkelijke dag geruild worden.  Als de ruiling 14 dagen voor de gewenste dag bij ons is aangevraagd, dan is de ruiling mogelijk, mits er op de gewenste dag plaats is. Als de ruiling binnen 14 dagen wordt aangevraagd, dan maken wij een voorbehoud vanwege de Beroepskracht Kind Ratio.