KDV SOOSje

Categoriën:
 • Kleine knusse locatie

  SOOSje is een kleinschalige kinderopvang met 2 groepen: een groep van 0-2 (Rupsen) en een groep van 2-4 jaar (Vlinders). Met rustige kleuren creëren we een aangename plek voor de allerkleinsten. We beschikken over buitenbedjes voor een gezond rustmoment en hebben een kleine omsloten buitenspeelruimte. 

  In de pedagogische visie van KDV SOOSje staat het jonge kind centraal (leeftijd 0-4 jaar). Om het kind heen staan twee belangrijke pijlers: de ouders/opvoeders en het kinderdagverblijf. Beiden hebben een verantwoordelijkheid met betrekking tot de opvoeding van het kind en zorgen voor emotionele veiligheid.
   
  SOOS'je biedt ruimte aan maximaal 13 kinderen van 0-2 jaar en 8 kinderen van 2 tot 4 jaar. Dit verdeelt over twee stamgroepen. De ruimtes zijn zo ingericht dat er rekening gehouden wordt met het speelgedrag van de kinderen. Door de ingerichte speelhoeken worden de kinderen gestimuleerd/uitgedaagd tot spel. Als kinderen samen in een speelhoek spelen, wordt de sociale interactie gestimuleerd en ze ontdekken beter wat hun interesses zijn. Ook is het materiaal aangepast naar de behoeften van de verschillende leeftijden om zo te werken aan de persoonlijke vaardigheden. Hierbij is er ook aandacht voor het kennismaken met de waarden en normen van de samenleving.
   
  SOOS'je vindt gezonde voeding belangrijk. Er is daarom een verantwoorde broodmaaltijd, vers fruit en gezonde tussendoortjes. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor genoeg flesvoeding. Het KDV zorgt voor luiers en billendoekjes. Dit is inbegrepen in de prijs. Mocht je als ouder/verzorger een voorkeur hebben aan andere luiers of doekjes dan moet je daar zelf voor zorgen.
Praktische Informatie
 • Informatieboekje

 • Vertrouwenspersoon

  Under construction
 • Klachtenregeling

  Wij vertrouwen erop en streven er naar dat onze dienstverlening aansluit bij de vraag en behoeften(verwachtingen) van ouders en kinderen. Toch kan het voorkomen dat u op een bepaald moment minder tevreden bent. Dit horen wij uiteraard graag! Opmerkingen, suggesties en klachten die te maken hebben met de verzorging en begeleiding van uw kind kunnen in eerste aanleg kenbaar gemaakt worden aan onze pedagogisch medewerkers en/of de coördinator Kinderopvang van de Klokkenberg. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn behandeld, dan kunt u de directie van Stichting SOOS BSO aanspreken.
  Wij willen u graag laten weten dat klachten bij KDV SOOSje serieus en persoonlijk worden aangepakt. Wij zijn pas tevreden als u dat bent!
  U bent ontevreden, wat nu?
  Neem contact op met degene die met de klacht te maken heeft en bespreek de klacht. Vaak biedt een open en eerlijk gesprek al de oplossing.
  Als de eerste stap niet tot een oplossing leidt, neem dan contact op met de coördinator Kinderopvang. De directie van Stichting SOOS BSO kan in een laatste fase worden betrokken bij een klacht.
  Vul samen of zelf het klachtenformulier in en lever deze in bij de pedagogisch medewerkers of coördinator Kinderopvang.
  U kunt het ingevulde formulier ook sturen naar het bedrijfsbureau van stichting SOOS BSO, t.a.v. Ilse de Bokx, Groenestraat 294, 6531 JC in Nijmegen.
  Het klachtenformulier ligt op alle locaties en kunt u hier downloaden.
  Indien de klacht niet meteen kan worden afgehandeld bespreekt stichting SOOS BSO altijd samen met u het verloop van de procedure. Binnen 3 weken ontvangt u een reactie.
  Tenslotte vraagt stichting SOOS BSO altijd of u tevreden bent over de afhandeling en nazorg van de klacht.
  De complete klachtenprocedure vindt u hier.
  En verder…
  Meer informatie en advies over klachten en geschillen kunt u vinden op website van het Klachtenloket Kinderopvang: www.klachtenloket-kinderopvang.nl 
  Bent u het niet eens met de beslissing of gaat uw voorkeur uit naar een onafhankelijke behandeling van de klacht, richt u dan tot de onafhankelijke geschillencommissie waarbij stichting SOOS BSO is aangesloten: de Geschillencommissie Kinderopvang www.degeschillencommissie.nl .
  De geschillencommissie geeft een advies omtrent de klacht. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor beide partijen.
  Ook oudercommissies kunnen via de Geschillencommissie een klacht indienen.
 • Slapen buiten

  We bieden de mogelijkheid om de kinderen buiten te laten slapen. De kinderen liggen in stapelbedjes die zijn neergezet in een afgeschermde veilige buitenruimte. Wij bieden buiten slapen aan omdat is aangetoond dat het gezond is. Kinderen die buiten slapen maken door het zonlicht meer vitamine D aan. Ook zijn ze minder vaak verkouden. Veel kinderen slapen buiten rustiger en langer en zijn dus beter uitgerust. Natuurlijk hebben we ook voldoende slaapplaatsen binnen en kunnen kinderen desgewenst ook altijd binnen slapen.
 • Hoe is de groep van SOOSje samengesteld?

  • KDV SOOSje bestaat uit twee horizontale groepen. Dit houdt in dat in principe de kinderen van 0 tot 2 jaar en van 2 tot 4 jaar bij elkaar in een groep zitten.
  • KDV groep de Rupsen biedt ruimte aan maximaal 13 kinderen van 0 tot 2 jaar per dag en KDV groep de Vlinders aan maximaal 8 kinderen van 2 tot 4 jaar per dag.
 • Oudertevredenheidsonderzoek

  In het voorjaar is een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit leverde de volgende resultaten op:
Nieuwsgierig geworden?
Kom gezellig langs voor een rondleiding. Onze pedagogisch medewerkers vertellen je graag meer. Of schrijf je kind vrijblijvend in en ontvang een persoonlijk aanbod.
Een impressie van de locatie