Welkom op de website van Stichting SOOS

Stichting SOOS organiseert de tussenschoolse opvang (overblijven) voor vijftien basisscholen in Nijmegen. Stichting SOOS BSO biedt voorschoolse en buitenschoolse opvang op basisschool Klein Heyendaal en op BSO Op Stelten in Lent. Op basisschool de Klokkenberg biedt stichting SOOS BSO naast voorschoolse en buitenschoolse opvang ook kinderdagopvang aan. 

Wanneer u gebruik wilt maken van het online systeem om uw kinderen voor een vaste of incidentele overblijf aan te melden en/of voor een VSO/BSO/KDV-contract (vast/incidenteel) aan te vragen, kunt u zich registreren.

Voordelen Stichting SOOS