Buitenschoolse opvang

 • Voor- en Buitenschoolse opvang

  Stichting SOOS organiseert de VSO en BSO op maandag t/m vrijdag op basisschool Klein Heyendaal en basisschool De Klokkenberg in Nijmegen. In Nijmegen Noord bieden we BSO aan voor kinderen van de scholen De Geldershof, De Verbinding en De Verwondering op locatie Op Stelten in Lent. 
 • Een eigen stamgroep

  De kinderen van de BSO zijn onderverdeelt in stamgroepen. We streven ernaar om zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar in de groep te plaatsen. De kinderen beginnen de middag in hun eigen stamgroep. Daar nemen ze iets te drinken en eten en bespreken we wat iedereen gaat doen. Ook krijgen alle kinderen de gelegenheid om te vertellen hoe hun dag was of wat ze in het weekend hebben gedaan. In de groepsruimtes kunnen de kinderen mee doen aan een activiteit, zelf materiaal uit de kasten pakken en gaan knutselen. Ook kan er een spelletje worden gespeeld, zelf gaan kleien, bouwen, verkleden of lekker een boekje lezen in een zelfgebouwde hut.
   
 • Hulp bij ontwikkeling

  Een veilige en stimulerende omgeving is een voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling van het kind. De inbreng van het kind en de pedagogisch medewerker staat hierbij centraal. Bij het begeleiden is het belangrijk dat er wordt gewerkt vanuit een positieve houding, gelijkwaardigheid, veiligheid en wederzijds respect. Ieder kind is anders en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Een kind wordt geaccepteerd zoals het is.
 • Gezien worden

  Ieder kind op de BSO krijgt een eigen mentor. De mentor is het algemene aanspreekpunt voor ouders. Met de mentor kan icidenteel een oudergepsrek worden ingepland. Bij aanmelding krijgt jullie kind een welkomskaart waar gelijk de naam van de nieuwe mentor op staat.
  Iedere BSO heeft ook een coördinator. De coördinator is met de pedagogisch medewerkers verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de BSO. De gegevens van de coördinator zijn te vinden bij de desbetreffende locatie. 
 • Voeding en veiligheid

  Een gezonde leefstijl wordt gestimuleerd op de BSO. Zo krijgen de kinderen fruit wat bij het seizoen hoort en bieden wij alleen gezonde tussendoortjes aan. Er wordt voldoende drinken aangeboden. Dit is water, melk of (lauw) warme thee. 
  De kinderen wassen hun handen na het buitenspelen en voor het eten en we helpen we de kinderen meedenken over hygiënisch toiletgebruik. Wij stellen het op prijs als de kinderen suikervrij trakteren.
Nieuwsgierig geworden?
Kom een keer langs voor een rondleiding. Onze pedagogisch medewerkers vertellen je graag meer. Je kunt ook alvast je kind vrijblijvend inschrijven.