Kinderdagverblijf

 • Kinderdagverblijf

  Als kinderdagverblijf hebben we een opvoedingsverantwoordelijkheid, aanvullend op de opvoeding in het gezin. Binnen de vaste groep heeft elk kind recht op een eigen plek. Wij bieden die verzorging, begeleiding en opvoeding aan kinderen – van tien weken tot 4 jaar. Dit doen wij op basis van een gedegen pedagogische visie. Zo kan jouw kind in alle rust zijn of haar plekje verkennen.
 • Kijken en luisteren

  Wij volgen ieder kind met aandacht om te kijken waar het in zijn ontwikkeling staat en hoe het zich voelt. Door goed te observeren hoe een kind speelt, eet, slaapt en contact maakt, weten de pedagogisch medewerkers waar het kind aan toe is. Hierdoor zien zij wanneer er behoefte is aan passend of uitdagend spelmateriaal of juist aan contact of rust. 
  Een uitgangspunt hierbij is respect hebben voor het kind. Dit betekent dat je een kind serieus neemt in alles wat het doet en nagaat wat een kind met bepaald gedrag wil zeggen.
 • Veiligheid en geborgenheid

  De rol van de pedagogisch medewerkers is van groot belang. Zij scheppen de voorwaarden voor kinderen om zichzelf te leren kennen en te ontwikkelen. Vaste vertrouwde pedagogisch medewerkers waar het kind zich aan kan hechten, bieden veiligheid waardoor een kind de wereld om zich heen durft te verkennen. Wij besteden daarom veel aandacht aan een goede hechting met de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers kijken en luisteren hierbij naar zichzelf en naar de ouders. Aan ieder kind dat bij onze kinderopvang start wordt een mentor toegewezen. De mentor werkt op de groep waar het kind geplaatst is. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en is het eerste aanspreekpunt voor ouders.
 • Eigen keuzemogelijkheden

  Ieder kind heeft het recht om de eigen identiteit vanaf de geboorte te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers helpen daarbij door het aanbod aan te laten sluiten bij alle mogelijkheden en vaardigheden waarover kinderen beschikken. 
  Hierin speelt de fysieke ruimte een belangrijke rol. Door de ruimte op te delen in activiteitenhoeken, zoals de bouwhoek, de huishoek, de leeshoek en een themahoek, komen kinderen meer tot gericht spel. Dit alleen of in kleine groepjes. Hierdoor komt er meer verdieping in hun spel. Dit is pedagogisch heel waardevol.
 • Voeding

  Voor de kinderen van de dagopvang wordt dagelijks een warme biologische maaltijd gekookt. Kinderen leren hierdoor structuur en smaken kennen. Deze maaltijd is geschikt voor kindjes vanaf 6 maanden. Alle maaltijden zijn notenvrij. Verder houden we rekening met de andere meest voorkomende allergieën: koemelk (lactoseintolerantie), ei, soja en sesam. Ook bij een fructoseintolerantie en coeliakie (overgevoeligheid voor gluten) kunnen we in overleg kijken wat we kunnen betekenen.
Nieuwsgierig geworden?
Kom gezellig langs voor een rondleiding. Onze pedagogisch medewerkers vertellen je graag meer. Of schrijf je kind vrijblijvend in en ontvang een persoonlijk aanbod. Inschrijven voor De Tweeling kan via een aparte site namelijk www.kdv-detweeling.nl