Organisatie

Stichting SOOS (Samen Overblijven Op School) is in 2004 opgericht door een aantal ouders, om ouders invloed te laten houden op de organisatie, kwaliteit en prijs van het overblijven.

Tot 1 augustus 2006 lag de verantwoordelijkheid voor het organiseren van het overblijven tijdens de lunchpauze, bij de ouders. De school hoefde alleen de ruimte te bieden.

Vanaf 1 augustus 2006 lag deze verantwoordelijkheid niet meer bij de ouders, maar bij het schoolbestuur. Dit is geregeld in de Wet op het Primair Onderwijs. De Inspectie voor het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het overblijven.

Inmiddels verzorgt Stichting SOOS op 15 scholen in Nijmegen de tussenschoolse opvang (Stichting SOOS TSO). Dagelijks zorgen wij ervoor dat in totaal 3800 kinderen hun lunch rustig kunnen opeten. Daarna gaan de kinderen nog even lekker spelen, zodat zij weer fris aan het middagprogramma op school kunnen beginnen.

Door de toenemende vraag naar kinderopvang heeft Stichting SOOS de volgende stap gezet.

We bieden sinds augustus 2010 kinderopvang voor basisschoolkinderen, zowel voor als na school (VSO en BSO). Op 1 maart 2010 hebben we voor deze activiteiten een aparte stichting opgericht: Stichting SOOS BSO.

Visie Stichting SOOS

Stichting SOOS: betrokken, betrouwbaar en professioneel

Stichting SOOS is een betrokken organisatie, die als gelijkwaardige partner met anderen samenwerkt om in Nijmegen en omgeving betaalbare kinderopvang in de breedste zin te bewerkstelligen met een optimale afstemming tussen school en opvang.

Stichting SOOS profileert zich daarbij als kleinschalige, krachtige en stabiele speler, die op professionele wijze meegroeit met nieuwe ontwikkelingen.

Meer weten over Stichting SOOS? Wellicht ook interessant voor u: