Verslag Studiedag

Woensdag 13 maart was onze eerste studiedag. Deze dag stond in het teken van 'Verbinding met de wereld'. Voor zowel het personeel van de dagopvang als de tussenschoolse - en buitenschoolse opvang was er een passend programma gemaakt om geïnspireerd te raken en actief aan de slag te gaan.
 
De medewerkers van de BSO kregen een workshop van 'Atelier in een koffer'. Tijdens deze workshop werd er verteld op welke manier je de creatieve processen van kinderen kunt begeleiden. Ook ging iedereen zelfstandig aan de slag om van niets, iets te maken. Even terug in de wereld van het kind.
De medewerkers van de BSO zijn met veel inspiratie en enthousiasme de workshop geëindigd en kunnen niet wachten om met de kinderen aan de slag te gaan.
 
Steven Pont heeft door middel van een lezing inzicht gegeven in ons aandeel op het pedagogisch handelen en het begeleiden van kinderen. Steven is ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Vanuit deze twee aanvullende invalshoeken kijkt hij naar het menselijke gedrag. Hij schrijft columns en boeken over opvoeding, het gezin en de ontwikkeling van kinderen. Hij werkt als auteur, trainer en spreker rond verschillende onderwerpen.
 
In de middag dompelden de pedagogisch medewerkers van de dagopvang zich onder in het thema 'Duurzaamheidspedagogiek'. Wij staan met elkaar voor belangrijke uitdagingen als het gaat om onze omgang met de aarde. Menselijke activiteiten, zoals industrie, ontbossing en vervuiling hebben geleid tot klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling van lucht, water en bodem. Dit alles vraagt van mensen een andere koers. Het vraagt denken en doen in een andere richting. Namelijk leven met de aarde in een evenwicht van geven en ontvangen. Hoe kunnen wij als kinderopvang hieraan bijdragen? De start is helder: groot denken en klein beginnen.