VSO & BSO Klein Heyendaal

Categoriën:
 • BSO met ruimte voor sportactiviteiten

  BSO Klein Heyendaal zit vol. Er zijn nog enkele plekken vrij maar dit is afhankelijk van de wachtlijst, leeftijd en dagen van jullie kind. Voor vragen hierover kan er contact worden opgenomen met de coördinator. 
   
  BSO Klein Heyendaal is gevestigd in basisschool Klein Heyendaal gelegen in Nijmegen-Oost. 
  Bij Klein Heyendaal creëren we een optimale sfeer voor kinderen met vertrouwde gezichten en een eenduidige pedagogische aanpak. Dit alles in een uitdagende en gezellige omgeving. Bij de BSO geven we de kinderen een professionele basis. Dit in het gebied van spelend leren en lerend spelen. Hierdoor is er ruimte voor ontwikkeling. SOOS ziet de BSO als de eigen vrije tijd van ieder kind met ruimte voor spelen en ontspanning.

  Klein Heyendaal is een oude charmante locatie met sfeer en veel buitenruimte waar mogelijkheden voor sport en spel ontstaan. Aansluitend bij de BSO ingang hebben we een groot afgesloten plein waar de jongere kinderen veilig en vertrouwd kunnen spelen. Aan de voorzijde van het gebouw is er een groot terrein ter beschikking waar de oudere kinderen graag zijn. Tevens ligt er een groot grasveld tegenover de school waar we gebruik van maken. In de school hebben we op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag de gymzaal tot onze beschikking. Is deze ruimte bezet, dan is er nog een speelzolder (kleinere gymzaal) waar we ook kunnen spelen. Kortom veel mogelijkheden en ruimtes om activiteiten aan te bieden of gewoon heerlijk ontspannen te spelen!
   
  Tijdens de vakanties en studiedagen wordt het programma aangepast. Dit betekent dat er ruimte is voor uitjes en workshops. Hierbij wordt vooraf altijd gekeken naar de personele bezetting en het aantal kinderen. Op deze dagen wordt het eten verzorgd door SOOS of gaan de kinderen zelf aan de slag met bak/kookactiviteiten. 
Praktische Informatie
 • Vertrouwenspersoon

  De vertrouwenspersonen voor de BSO locaties zijn onze coördinatoren. De gegevens hiervan zijn te vinden bij de desbetreffende locatie.
   
  Voor de TSO zijn ook de coördinatoren aangesteld als vertrouwenspersoon.
 • Klachtenregeling

  Wij vertrouwen erop en streven er naar dat onze dienstverlening aansluit bij de vraag en behoeften(verwachtingen) van ouders en kinderen. Toch kan het voorkomen dat u op een bepaald moment minder tevreden bent. Dit horen wij uiteraard graag! Opmerkingen, suggesties en klachten die te maken hebben met de verzorging en begeleiding van uw kind kunnen in eerste aanleg kenbaar gemaakt worden aan onze pedagogisch medewerkers en/of de coördinator van de BSO. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn behandeld, dan kunt u de directeur van Stichting SOOS BSO aanspreken.
  Wij willen u graag laten weten dat klachten bij BSO door ons serieus en persoonlijk worden aangepakt. Wij zijn pas tevreden als u dat bent!
  U bent ontevreden, wat nu?
  Neem contact op met degene die met de klacht te maken heeft en bespreek de klacht. Vaak biedt een open en eerlijk gesprek al de oplossing.
  Als de eerste stap niet tot een oplossing leidt, neem dan contact op met de BSO coördinator. De directeur van Stichting SOOS BSO kan in een laatste fase worden betrokken bij een klacht.
  Vul samen of zelf het klachtenformulier in en lever deze in bij de pedagogisch medewerkers of BSO coördinator.
  U kunt het ingevulde formulier ook sturen naar het kantoor van SOOS BSO, Ilse de Bokx, Groenestraat 294, 6531 JC in Nijmegen.
  Het klachtenformulier ligt op alle locaties en kunt u hier downloaden.
  Indien de klacht niet meteen kan worden afgehandeld bespreekt SOOS altijd samen met u het verloop van de procedure. Binnen 3 weken ontvangt u een reactie.
  Tenslotte vraagt SOOS BSO altijd of u tevreden bent over de afhandeling en nazorg van de klacht.
  De complete klachtenprocedure vindt u hier.
  En verder…
  Meer informatie en advies over klachten en geschillen kunt u vinden op website van het Klachtenloket Kinderopvang: www.klachtenloket-kinderopvang.nl
  Bent u het niet eens met de beslissing of gaat uw voorkeur uit naar een onafhankelijke behandeling van de klacht, richt u dan tot de onafhankelijke geschillencommissie waarbij stichting SOOS BSO is aangesloten: de Geschillencommissie Kinderopvang www.degeschillencommissie.nl .
  De geschillencommissie geeft een advies omtrent de klacht. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor beide partijen.
  Ook oudercommissies kunnen via de Geschillencommissie een klacht indienen.
   
 • Medicijnverstrekking

  Als een kind medicijnen gebruikt, dient er van tevoren een formulier te worden ingevuld waarin de ouder toestemming geeft het medicijn toe te dienen. De ouders blijven in alle gevallen verantwoordelijk. Ook voor zelfzorg medicijnen dient een formulier ondertekend te worden. Deze formulieren liggen op de desbetreffende locatie(s).
 • Kinderopvangtoeslag

  Vraag het aan binnen drie maanden na start opvang. Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis. Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl. U vindt al uw gegevens in MijnSOOS, onder het euroteken bij Overeenkomsten. 
 • Notulen vergadering oudercommissies

   
  U kunt onze oudercommissie bereiken via: oc.kh@stichtingsoos.nl
 • Oudertevredenheidsonderzoek

  In het voorjaar 2019 is op alle locaties een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit onderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd.
 • Informatieboekje VSO BSO Klein Heyendaal

 • Inspectierapport

  Hier vind u het meest recente inspectierapport van onze BSO's, uitgevoerd voor deze locatie door GGD Gelderland-zuid.
   
   
   
Veelgestelde vragen
 • Uw kind is ziek, wat nu?

  Als uw kind ziek wordt onder BSO-tijd dan nemen de pedagogisch medewerkers contact met u op. In geval u niet bereikbaar bent is het belangrijk dat wij over één of twee telefoonnummers beschikken van personen die in uw plaats gebeld kunnen worden. In overleg met u wordt besloten of uw kind moet worden opgehaald.
   
  Indien uw kind direct medische hulp nodig heeft, zal de eerste zorg uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact met u of de plaatsvervangende contactpersonen opgenomen.
   
  Wanneer uw kind ziek is en niet komt, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. De pedagogisch medewerker van de BSO wil dan graag weten wat er aan de hand is. Indien van toepassing zullen andere ouders worden geïnformeerd bij eventueel besmettingsgevaar. Wij hanteren hierin de richtlijnen opgesteld door de GGD.Dagen waarop uw kind ziek is of ziek wordt, restitueren we niet, omdat we hiervoor personeel ingepland hebben.
 • Wat doet SOOS BSO op het gebied van veiligheid en gezondheid?

  Stichting SOOS BSO neemt jaarlijks een risico-inventarisatie (veiligheid en gezondheid) af op de locatie. Deze jaarlijkse inventarisatie geeft inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico's en welke maatregelen moeten worden genomen. De BSO heeft een calamiteitenplan. Er is dagelijks minimaal één medewerker aanwezig die bevoegd is tot bedrijfshulpverlener.
 • Hoe is de inspraak geregeld?

  De inspraak van ouders is in de Wet Kinderopvang geregeld via de Oudercommissie. De medezeggenschap voor ouders is van toegevoegde waarde voor onze organisatie. 
   
  De formele rechten en procedures betreffende Oudercommissies staan vermeld in de Wet Kinderopvang en zijn nader beschreven in het Reglement Oudercommissie van BSO SOOS, gebaseerd op het stappenplan van BOinK.  De BSO coördinator woont de vergaderingen van de Oudercommissie bij. Informatie over de Oudercommissie is te verkrijgen bij de BSO coördinator, en/of via de leden van de Oudercommissie.
 • Welke groepen zijn er?

  • In Basisschool Klein Heyendaal heeft BSO SOOS 4 groepen van elk maximaal 20 kinderen, De Groene Stip, De Rode Loper, en De Blauwe Spetter en één groep met maximaal 30 kinderen, Oranje Boven. In De Groene Stip zitten de jongste kinderen, in de Rode Loper zitten de iets oudere kinderen, in Oranje Boven en de Blauwe Spetter komen de oudste kinderen. Bij het indelen van de groepen wordt niet alleen rekening gehouden met leeftijd, maar ook gekeken naar de behoeften van de kinderen en naar welke kinderen met elkaar spelen. De groepsruimtes zijn herkenbaar ingericht met accenten van groen, rood, oranje en blauw en met aan de leeftijd aangepast spelmateriaal en meubilair.
   Kinderen beginnen in hun eigen stamgroep, maar zullen al naargelang hun behoeften in de overige groepen komen om te spelen met vriendjes of vriendinnen, met activiteiten bezig te zijn of gewoon om lekker niets te doen.
  • BSO Op Stelten bestaat uit één verticale groep van maximaal 20 kinderen.
  • In Basisschool de Klokkenberg heeft BSO SOOS 4 groepen van elk maximaal 20 kinderen, De Groene Stip, De Blauwe Spetter, De Rode Loper, Oranje Boven. In De Groene Stip zitten de jongste kinderen. De groepen Rode Loper, Blauwe Spetter en Oranje Boven volgen elkaar leeftijdsgewijs op. Bij het indelen van de groepen wordt niet alleen rekening gehouden met leeftijd, maar ook gekeken naar de behoeften van de kinderen en naar welke kinderen met elkaar spelen. De groepsruimte is ingericht met aan de leeftijd aangepast spelmateriaal en meubilair. Kinderen beginnen in hun eigen stamgroep, maar zullen daarna al naargelang hun behoeften gaan  spelen met vriendjes of vriendinnetjes, met activiteiten bezig zijn of gewoon lekker niets doen.
 • Waar kan ik de jaaropgave voor de aangifte inkomstenbelasting vinden?

  Je vindt de jaaropgaves onder MijnSOOS. Dit onder het tabblad 'Belastingsdienst'. Zijn er hier nog vragen over, dan kan er contact worden opgenomen via fin.admin@stichtingsoos.nl
 • Voor leerlingen van welke scholen biedt SOOS BSO aan?

  Op onze locatie Klein Heyendaal in Nijmegen bieden wij opvang aan de leerlingen van basisschool Klein Heyendaal. Op onze locatie Op Stelten in Lent zijn de leerlingen van de Geldershof, het Talent en de Verwondering van harte welkom. De kinderen worden op deze scholen opgehaald met onze bakfiets of fietsen met de (pedagogisch) medewerkers mee naar de BSO. Op onze locatie Klokkenberg in Nijmegen bieden wij over het algemeen opvang aan de leerlingen van basisschool de Klokkenberg. Indien er plaats is, zijn leerlingen van scholen uit de naaste omgeving zoals bijvoorbeeld de Sterredans zijn ook van harte welkom. Bij wachtlijsten krijgen de Klokkenberg kinderen voorang bij plaatsing. 
 • Wat is de opzegtermijn ?

  Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. De opzegging geeft u per mail door aan de locatiecoördinator.
 • Wordt mijn kind altijd in zijn/haar eigen groep opgevangen?

  Ja. In principe wel maaer er zijn uitzonderingen. Tijdens de voorschoolse opvang, op de woensdag- en vrijdagmiddagen, aan het einde van de middagen en op de vakantie- en studiedagen worden de groepen over het algemeen samengevoegd. Tijdens vakanties worden afhankelijk van het aantal kinderen per locatie de groepen van de drie locaties samengevoegd. Als uitvalbasis worden zowel BSO Op Stelten, BSO Klokkenberg als BSO Klein Heyendaal gebruikt.
 • Wat is het IBAN-nummer van SOOS BSO?

  Het IBAN-nummer van SOOS BSO is NL25RABO0355811804 .
 • Wat gebeurt er wanneer een ouder zijn/haar kind structureel te laat komt ophalen?

  • De eerste keer wordt het te laat komen genoteerd in het logboek van de BSO/KDV
  • Bij een tweede keer spreekt de pedagogisch medewerker de ouder aan  en zegt dat bij een volgende keer kosten in rekening worden gebracht: bij een kwartier te laat wordt een half uur in rekening gebracht en bij een half uur een uur.
  • Bij een derde en volgende keer wordt  een Extra-uren kaart aangemaakt waarop de verschuldigde tijd in rekening wordt gebracht.
 • Kan vaste BSO-opvang geruild worden?

  Vaste opvang kan binnen een termijn van twee weken voor of na de oorspronkelijke dag geruild worden.  Als de ruiling 14 dagen voor de gewenste dag bij ons is aangevraagd, dan is de ruiling mogelijk, mits er op de gewenste dag plaats is. Als de ruiling binnen 14 dagen wordt aangevraagd, dan maken wij een voorbehoud vanwege de Beroepskracht Kind Ratio.
 • Voor welke weken geldt vakantie opvang?

  U kunt bij ons de volgende vakantie opvang contracten kiezen:
  • 52 weken contract: u heeft gedurende het hele jaar recht op opvang op de contractdagen.
  • 48 weken contract: u heeft de eerste drie weken (school)zomervakantie (week 28, 29, 30). Dus geen opvangIn de periode 1 maart tot en met 1 mei 2024 kunnen deze weken geruild worden tot andere opvangweken. Dit kan door per dag een ruiling aan te vragen.
  Heeft u buiten uw contractweken opvang nodig, dan kunt u met een extra-urenkaart opvang voor deze weken aanvragen.